16/4/15

Κάμερα που δεν ξεμένει από μπαταρία - Το Βήμα Online

Κάμερα που δεν ξεμένει από μπαταρία - science - Τεχνολογία – Πλανήτης - Το Βήμα Online